Publicat el 03/11/2020
Reciprocitat ara!
Publicat per Poble Lliure
Categories: Vídeos

Antoni Infante, membre de la plataforma Reciprocitat Ara! i president de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià: “No hi ha cap impediment tècnic per a poder fer una reciprocitat entre els canals de les Balears, País Valencià i Catalunya”.