Publicat el 12/06/2016
Cap a un Acord Patriòtic de les Esquerres per la República Confederal dels Països Catalans
Publicat per Poble Lliure
Categories: Comunicats

En els darrers anys s’ha fet palès que l’estat sorgit de la transacció del franquisme en monarquia parlamentària no pot donar resposta a les necessitats i anhels del poble català (entès com a català, valencià i illenc). Els fruits de l’estat de les autonomies creat sense cap mena de ruptura amb el règim franquista es veuen avui concretats en:

 • Una democràcia de baixa intensitat, subordinada als dictats i interessos del gran capital financer i les oligarquies, i amb uns índex de corrupció que han corcat bona part de les institucions públiques i dels partits majoritaris que les han gestionat.
 • Un model econòmic i social radicalment injust, que nega els drets més elementals a bona part de la classe treballadora i les classes populars a expenses de l’enriquiment constant d’especuladors i oligarques.
 • La negació del nostre poble com a font de sobirania i fins i tot com a nació i subjectes de drets; cronificant les agressions al territori, a la llengua, la cultura, la identitat i la convivència, intensificant l’espoli econòmic, i retallant la ja magre autonomia política.

La presa de consciència d’amplis sectors del nostre poble a Catalunya el País Valencià i les Illes, les mobilitzacions en defensa dels drets polítics i socials, i l’articulació d’un important teixit social arrelat al país i amb capacitat crítica han creat les condicions per fer possible, avui, la Ruptura Democràtica que ens va ser negada fa quaranta anys.

Avui podem i tenim el deure de superar les mancances del passat i construir unes Repúbliques de Catalunya, el País Valencià i les Illes que garanteixen al conjunt de la ciutadania el dret a l’habitatge, a la sanitat, a l’educació, a l’autonomia personal i a unes condicions dignes de treball.

Unes Repúbliques basades en la radicalitat democràtica, netes de corrupció i amb unes administracions transparents i eficients, al servei i sota el control de la ciutadania.

Unes Repúbliques independents, que garanteixen la plena sobirania de cadascuna de les parts del nostre poble, en la perspectiva de confederar el conjunt de territoris dels Països Catalans a mesura i forma que cada un d’ells puga decidir-ho lliurement.

El moviment popular per la Independència a Catalunya i pel Dret a Decidir al conjunt dels Països Catalans, és l’expressió dels anhels i necessitats d’un poble que vol veure tots els seus drets reconeguts, els socials i els nacionals, un veritable moviment de base que ha arrossegat, sovint a contracor, sectors de la burgesia que s’han vist menystinguts per les polítiques i per l’aparell de l’estat espanyol.

A Catalunya, arribat ja el punt de la inevitable confrontació democràtica amb l’estat i de definir els pilars sobre els que cal bastir la nova República Catalana, el lideratge d’aquest procés no es pot permetre actituds dubitatives, dilacionistes o de recerca d’una nova enganyifa en forma de pacte per a la reforma d’un estat intrínsecament hostil als interessos de les classes populars catalanes.

Ans el contrari, ha arribat el moment que els representants polítics dels anhels de justícia i llibertat del poble català, el conjunt de les forces d’esquerres nacionalment auto-centrades preguin la iniciativa política i es posin a treballar, sense excuses ni fissures, per fer possible la Ruptura Democràtica i la construcció de la República; un treball que necessàriament haurà d’anar acompanyat en tot moment del desplegament de polítiques d’igualació, integració, i redistribució de la riquesa, que garanteixin la cohesió de les classes populars i la participació en peu d’igualtat de totes les viles, barris i municipis en la vida social i política.

Per això, des de Poble Lliure, organització que lluita per l’emancipació del poble català a través de la independència, el socialisme i la superació del patriarcat, emplacem el conjunt de l’esquerra nacional catalana  a assolir un acord polític construït sobre els punts següents:

 • L’objectiu de construir una República Catalana independent, que doni resposta a la voluntat sobirana i als anhels de justícia i llibertat del nostre poble.

Construcció que passa per assumir:

 • La necessitat de Ruptura respecte les legalitats que neguen la nostra sobirania o impedeixen l’expressió de la voluntat popular. Això implica tant la capacitat de respondre des del carrer i des de les institucions als embats que l’estat i l’oligarquia perpetraran contra el nostre projecte polític, com la construcció d’eines de representativitat institucional pròpies i sobiranes.
 • El desplegament de les estructures necessàries per a la posada en marxa del projecte de nou estat: hisenda pròpia, banca pública, cos jurídic i administratiu, i una política de relacions internacionals que garanteixi els màxims suports possibles al reconeixement de la República Catalana.
 • El desenvolupament d’un procés constituent participatiu i de base en coordinació plena amb el treball a les institucions. És a dir, la implicació i participació del màxim de persones i col·lectius lligats als moviments populars, les lluites socials i la societat civil per definir els principis rectors de la nova República, garantint-ne el seu caràcter social i de radicalitat democràtica.
 • La voluntat de construir una hegemonia de les esquerres i dels valors de justícia social i llibertat plasmada en l’aplicació d’un programa polític de transformació. Voluntat que s’hauria de reflectir en:
 • El reforçament de les organitzacions populars, de la mobilització i del protagonisme dels qui dia a dia lluiten i treballen en defensa del territori, el sindicalisme, l’educació, la sanitat, la igualtat de gènere, el dret a l’habitatge, la integració social, la llengua i la cultura…
 • L’aplicació, treballant de bracet administracions i col·lectius socials, de plans de xoc contra la pobresa i la precarietat, així com de polítiques que garanteixin la qualitat i l’equitat d’uns sistemes educatiu i sanitari públics, i la preeminència del dret a l’habitatge per sobre de la llei del mercat.
 • El compromís amb un govern que estigui disposat a assumir tant el procés de ruptura i la proclamació i construcció de la República Catalana, com el desplegament de les mesures polítiques i socials d’un programa de transformació consensuat entre les forces d’esquerra i les organitzacions populars.

 Poble Lliure es compromet, en les properes setmanes i mesos, a desplegar relacions polítiques amb totes les forces polítiques susceptibles d’esdevenir partícips d’aquest acord.  Ara és l’hora de la República Catalana. Fem-la possible!

Poble Lliure es compromet a continuar treballant per desplegar i ampliar tot el potenciar implícit en el Dret a Decidir, tant al del País Valencià com a les Illes, en la línia de bastir conjuntament amb Catalunya un moviment imparable a favor de la República Confederal dels Països Catalans.

Barcelona, Països Catalans, 12 de juny de 2016