Dilluns, 06 Març 2017 20:01

Construir una república feminista és #alesnostresmans

Manifest de Poble Lliure pel 8 de març de 2017

Resulta evident constatar que el franquisme va eliminar totes les llibertats que les dones catalanes havíem anat guanyant a base de lluites i desobediència al llarg de la història: el dret a vot, al divorci, a l'avortament... Però la Constitució del 78 no va revertir les violències que vam patir. Lluny d'això, va consolidar un sistema on les dones hem sobreviscut com a ciutadanes de segona.

L'estafa del 78 va construir un miratge d'igualtat que, encara ara, el 2017, dificulta l'avenç del feminisme. Ha fomentat l’ideal liberal de què les dones alliberades són aquelles que treballen i cuiden – gratuïtament - de la seva família i del seu cos – al gust de la publicitat sexista i la mirada masculina, seguint cànons estètics impossibles, construint un imaginari femení opressiu i funcional pel sistema capitalista.

Les dades ens mostren la crua realitat. Al 2017, les dones catalanes cobrem un salari un 26% inferior al dels homes, però realitzem el doble d'hores de treball domèstic i de cura no remunerat. Les conseqüències econòmiques directes i indirectes són brutals, així com les que tenen efecte en la salut de les dones com a conseqüència de la doble explotació i de la precarietat en les condicions de treball.

Pel que fa a la violència masclista, l'any 2016 va acabar amb 36 assassinats als Països Catalans. I continuen diàriament les agressions, els assetjaments, l’explotació... Se’ns invisibilitza en tots els àmbits amb el silenci còmplice dels mitjans de comunicació.

I no avancem en coeducació: no es perceben canvis substantius en les creences i els estereotips de gènere de les noves generacions. La qual cosa dificulta avançar en l’eradicació del patriarcat que només serà possible si es combinen lleis que garanteixin drets i canvis profunds en l’imaginari col·lectiu respecte de les dones i el seu rol en la societat.

L'Estat espanyol no és el marc, ni possible ni el que volem, per traçar el canvi urgent que necessitem les dones. Trencar el cadenat del 78 i construir una nova República ens permet replantejar les relacions entre gèneres començant per garantir la participació paritària de les dones en la construcció del nou país.

Les suspensions del TC de la llei d’igualtat i de la llei d’emergència habitacional i energètica o la Llei de l’avortament d’una banda i la legitimació dels discursos transfòbics i missògins i l’actuació demofòbica constant per part del legislatiu i dels tribunals espanyolsde l’altra, són alguns dels exemples que constaten que els fantasmes del franquisme continuen voltant per l'Estat espanyol i que només des de la plena sobirània el poble català podrem construir una República que garanteixi una vida digna per a les dones. Una República dels drets socials des d’on contribuir de manera substancial a trencar les cadenes que oprimeixen la resta dels països catalans i així avançar cap a una República socialista i feminista dels Països Catalans

Amb aquests objectius, des de Poble Lliure continuarem treballant perquè la construcció de la República Catalana vagi lligada a totes les lluites feministes i d’alliberament LGBTI del nostre país. I des del nostre compromís internacionalista contra l’opressió, ens sumem, com ho ha fet el moviment feminista català, al “Paro internacional de Mujeres” convocat des de l’Argentina per visibilitzar el treball de les dones i denunciar el feminicidi.

Per avançar cap a la construcció d'una societat socialista hem de tenir present que sense guanyar la igualtat de les dones no és possible l'emancipació de la classe treballadora. El vuit de març i cada dia, treballem per una República que posi la vida al centre i freni així, de ple, els engranatges del sistema capitalista patriarcal que ens explota a tots i per partida doble a les dones.